Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Yenilenebilir Enerji

Rüzgar Enerjisinin Avantajları Nelerdir?

Rüzgâr türbini, rüzgârın kinetik enerjisini mekanik enerjiye çevirdikten sonra elektrik enerjisine dönüştürür. Eksenine, gücüne, devir ve kanat sayısına, dişli olup olmadığına ve kurulum yerlerine göre sınıflandırılır.

Rüzgar Enerjsinin Avantajları

Rüzgâr enerjisinin avantajları şu şekildedir:

  • Rüzgâr enerjisinin en önemli avantajı; tükenmez, yerli ve temiz bir enerji kaynağı olmasıdır. Çevre üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadığı gibi fosil kaynaklar nedeniyle meydana gelen karbondioksit ve sera gazı emisyonunu minimize eder.
  • Dışa bağımlılığı ortadan kaldırır. Rüzgâr türbinlerinin işletilmesi ülke içinde istihdam yaratır.
  • Türbinlerin sökülüp takılması ve bakımlarının yapılması kolaydır. Sökülen bir türbinin bulunduğu arazi yeniden kullanılabilir.

Marmara Denizi, Akdeniz ve Ege Denizi kıyıları, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da rüzgâr potansiyeli en yüksek olan bölgeleri arasında bulunur. Çanakkale çevresi, Bozcaada ve Gökçeada, Urla, Sinop, Datça ve Bodrum rüzgâr enerjisi üretimi için elverişli koşullara sahiptir. Özellikle Gökçeada’nın rüzgâr potansiyeli Danimarka kıyılarına ve Güney İngiltere’ye denktir. Adriyatik Denizi kıyılarından ise daha yüksek potansiyele sahiptir. Bunların dışında Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Kuzey Anadolu Tepeleri de potansiyeli yüksek bölgeler arasında bulunur.

Rüzgar Enerjsinin Dezavantajları

  • 30-40 yıllık rüzgâr türbinleri herhangi bir ek maliyet olmadan kullanılsa da yeni bir türbin inşa etmenin maliyeti yüksektir. Rüzgâr enerjisinin birim kapasitesi oldukça düşüktür. 
  • Enerji kapasitesinin ortalama %30 kadarı kullanılabilir. Rüzgâr enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin sürekli olabilmesi için bu santrallerin hidrolik ya da termik santrallere entegre edilmesi ya da depolama alanlarının kurulması gerekebilir. Bunun nedeni, rüzgâr durduğunda üretimin de durmasıdır.
  • Rüzgâr türbinlerinin şebekeye bağlı çalışması zorunludur ve her türbine bir trafo gerekir. Rüzgâr türbinleri yaban hayatı için tehlikeli olabilir. Uçan hayvanların pervanelere çarpıp öldüğü bilinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir