Jeotermal Enerji, Rüzgar Enerjisi, Yenilenebilir Enerji

Rüzgar Enerjisi Nedir

Rüzgâr, güneşin yeryüzünü eşit olmayan şekilde ısıtıp soğutmasının ve basınç farkları sonucu ortaya çıkan kuvvetlerin meydana getirdiği hava hareketleridir

Rüzgar Enerjisi Nedir?

Bu hava akımının sahip olduğu hareket enerjisi ise rüzgâr enerjisi olarak adlandırılır. Hava kitlesinin sahip olduğu kinetik enerji mekanik enerjiye dönüşür. Bu anlamda rüzgâr enerjisi, dönüştürülmüş güneş enerjisi olarak da görülür. Dünyaya ulaşan güneş ışınlarının ortalama %2’si rüzgâr enerjisi haline gelir.

Kökeni milattan önceye dayanan bu enerji; karada millerin ve yel değirmenlerinin, denizde ise yelkenli gemilerin çıkış noktası olur. Rüzgâr enerjisini ilk kez tanımlayan kişi ise Yunan mühendis Heron’dur. M.Ö. 2800’lü yıllarda Orta Doğu’da kullanılmaya başlanan rüzgâr enerjisinin M.Ö. 17. yüzyılda Mezopotamya’da ve Çin’de de kullanıldığına dair kanıtlar bulunmuştur.

Rüzgâr Nasıl Oluşur?

Güneş ışınları, atmosfer üzerinde ısınmaya neden olur. Isındığı zaman yoğunluğu azalan hava ise yükselerek yerini soğuk havaya bırakır. Dünyanın dönme hareketi ve bu soğuk hava birleşerek yüksek miktarda kinetik enerjiye sahip hava hareketi yaratır. Rüzgârı ve rüzgâr hızını meydana getiren atmosfer içinde bazı faktörler bulunur. Bunlar arasında merkezkaç kuvveti, basınç gradyan kuvveti, sürtünme kuvveti ve Coriolis kuvveti yer alır. Rüzgâr, bir merkez etrafında dönen hava hareketidir. Ancak bu dönme sırasında merkezkaç adı verilen, kendini merkezden uzaklaşmaya iten bir kuvvetin etkisine girer. Sürtünme kuvveti ise rüzgârın meydana gelmesinde etkili olmasa da hızı yavaşlatır. Yere yakın olduğunda daha güçlü etki etmesine rağmen türbülans nedeniyle yukarı doğru itilir. Sürtünme kuvveti, yaklaşık 600 m yüksekliğe kadar rüzgârın yavaşlamasına neden olabilir. Havayı yüksek basınçtan alçak basınca doğru gitmeye iten güç basınç gradyan kuvveti, yer saptırıcı kuvvet ise Coriolis kuvvetidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir